SUPER CASE SI NZEB


Sectorul cladirilor contribuie major la emisiile de gaze cu efect de sera din Europa. Din consumul total de energie al planetei, sectorul constructiilor este responsabil de 40%. Normativul nZEB impune o schimbare în cadrul fondului construit, referitor la performanta energetica a cladirilor, si presupune un consum de energie din surse conventionale cat mai redus sau aproape egal cu zero, cat si suplimentarea acestora cu surse de energie regenerabila din surse apropiate sau proprii.


In documentul Planul de crestere al cladirilor al caror consum de energie este aproape egal cu zero, s-a folosit ca referinta actuala o cladire cu consum 296,50 kWh/mp an în comparatie cu cerintele actuale conform nZEB al unui consum de 112, 55 kWh/mp an. Normativul nu vizeaza sistemele cladirii pentru o performanta energetica mai ridicata, astfel dotarea cladirii cu obloane termoizolante mobile pe timp de noapte în sezonu rece cat si cu sistem de ventilare mecanizata pe perioada sezonului cald (72%eficienta) pot ajuta pentru a ajunge la o valoare de 98 kWh/mp an.


Casa clasica, Casa pasiva, Casa nZEB, superCasa.

Urmatoarea analiza arata o evolutie perioada/consum:

- Casa 1960-2000 avea un consum/an între 400-150 (kWh/mp an)

- Casa standard 2000/19 are un consum/an de 350-150 (kWh/mp an)

- Casa nZEB 2020 impune un consum/an de 112,55 / 98 (kWh/mp an)

- SuperCasa are un consum/an de 30 (kWh/mp an)

- Casa Pasiva are un consum/an de 15 (kWh/mp an)

Normativul nZEB intra în vigoare la începutul anului 2020 iar pentru cladirile noi a caror receptie la terminarea lucrarilor se efectueaza începand cu 31 decembrie 2020 vor fi cladiri al caror consum de energie din surse conventionale este aproape egal cu zero.

10% din energia primara a unei case nZEB va fi sustinuta de surse de energie regenerabila din surse proprii sau apropiate. Pe langa aspectele obligatorii referitoare la performanta energetica, certificatul de urbanism va trebuii sa contina si studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata masurand raportul mediu - tehnic - economic.


Autor: Anca Bodale